VTEM Banners
ליווי הריון ולידה

איך את מרגישה? באיזה שבוע את?
בין אם את בתחילת ההיריון, בעיצומו או לקראת הלידה - אני פה בשבילך.
בכל נקודה ברצף ההיריון, הלידה ואחריה, אני נמצאת כאן ומלווה אותך, בהקשבה, בטיפול, בהכוונה, ובייעוץ.